Pierwsza konsultacja dietetyczna czyli skuteczna komunikacja i budowanie strategii zmiany

Podczas pierwszej konsultacji z pacjentem jest wiele do zrobienia

Przede wszystkim skupiam się aby rozmowa była jak najbardziej efektywna i wartościowa dla pacjenta.

Koncentruję rozmowę na pacjencie, dbam o to aby celem spotkania było nie tylko zebranie informacji, które posłużą przygotowaniu planu żywieniowego ale również zrozumieniu oczekiwań, potrzeb, doświadczeń i emocji pacjenta. W ten sposób wpływam na trafność udzielanej pomocy i skuteczne wprowadzanie zmian i zaleceń.

Na wizycie dbam o dobrą atmosferę i komunikację

Wspieram zaangażowanie i wzmacniam motywację

Już w trakcie pierwszej wizyty staram się zwiększyć zaangażowanie pacjenta w działanie. Prowadzę konsultację w ten sposób, aby angażować pacjenta w budowanie strategii zmiany i szukania sposobów wdrożenia jej w życie.

  • zbieram szczegółowy wywiad żywieniowy,
  • przeprowadzam pomiar składu ciała i omawiam jego wyniki,
  • analizuję wyniki badań laboratoryjnych.

Część informacji żywieniowych zbieram drogą mailową przy pomocy ankiety wypełnianej przed konsultacją.

Cel i plan spotkań

Na pierwszym spotkaniu poświęcam czas na sformułowanie celu oraz planu wspólnej pracy

Pomagam pacjentowi postawić rozsądne cele, czyli takie, które są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Staram się aby plan realizacji celu był inspirujący, pobudzał pomysłowość i zwiększał zaangażowanie pacjenta w działania.

W trakcie tworzenia planu opieram się na wcześniejszych doświadczeniach pacjenta ze stosowaniem diet/diety. Nie narzucam rozwiązań, przedstawiam różne opcje i zachęcam pacjenta, aby wybrał taką, którą uzna za najlepszą dla siebie. W ten sposób zwiększam zaangażowanie pacjenta w proces zmiany.

Z moich doświadczeń z pracy z pacjentami wynika, że najlepsze efekty uzyskują te osoby, które są w regularnym kontakcie, zwłaszcza na początku wdrażania diety. Pacjenci najczęściej decydują się na konsultację co miesiąc na początku trwania diety, ale są także osoby, które chcą spotykać się częściej, aby monitorować postępy i wspólnie omawiać kolejne kroki i strategie (patrz Cennik).

Umów wizytę

Dietetyk gorzów

Warsztaty "Strategia żywieniowa w chorobie Hashimoto"

Głównym celem warsztatów „Strategia żywieniowa w chorobie Hashimoto” jest zapoznanie uczestników z najnowszymi doniesieniami naukowymi, aktualnymi trendami oraz sprawdzonymi metodami interdyscyplinarnego podejścia do terapii choroby Hashimoto.

12.07.2024

17:00

Czytaj więcej