Artykuły naukowe

Praca badawcza i naukowa, wystąpienia konferencyjne

Na co dzień prowadzę badania naukowe nad wpływem sposobu żywienia, jakości żywności i aktywności fizycznej na zdrowie ludzi. Wyniki badań publikowane są w indeksowanych czasopismach naukowych z zakresu żywienia i dietetyki.

Poniżej przedstawiam wykaz recenzowanych artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w której jestem autorem i współautorem wraz z linkami oraz wykaz konferencji krajowych i międzynarodowych, w których występowałam jako prelegent lub współautor.

Zapraszam do zapoznania się z nimi.

2021

Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika, Mizgier Małgorzata, Wójciak Rafał W.
Natural occurrence of deoxynivalenol in cereal-based baby foods for Infants from western Poland. Czasopismo: Toxins. Szczegóły: 2021
mdpi.com

Cisek-Woźniak Angelika, Mruczyk Kinga, Wójciak Rafał W.
Physical activity of women over 60 - methodology of activity measurement. Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Szczegóły: 2021
aaem.pl

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Formanowicz Dorota, Jodłowska-Siewert Elżbieta, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika, Kędzia Witold, Opydo-Szymaczek Justyna
Tytuł oryginału: Dietary and physical activity habits in adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS)-HAstudy, Czasopismo: Journal of Clinical Medicine, Szczegóły: 2021
ncbi.nlm.nih.gov

Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał Wojciech, Mruczyk Kinga, Krejpcio Zbigniew
The daily intake of minerals and the hair concentration of minerals in elderly women, Czasopismo: Journal of Elementology, Szczegóły: 2021
researchgate.net

Kabzińska Karolina, Cisek-Woźniak Angelika, Czajeczny Dominik, Mruczyk Kinga, Wójciak Rafał W.
The influence of Li + ions on pepsin and trypsin activity in vitro, Czasopismo: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Szczegóły: 2021
sciencedirect.com

Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Wójciak Rafał W., Cisek-Woźniak Angelika
Tytuł oryginału: Comparison of deoxynivalenol and zearaleone concentration in conventional and organic cereal products in western Poland, Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Szczegóły: 2021
aaem.pl

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga.
Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. Czasopismo: Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Szczegóły: 2021
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

2020

Mizgier Małgorzata, Jarzabek-Bielecka Grazyna, Mruczyk Kinga, Kedzia Witold.
The role of diet and probiotics in prevention and treatment of bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis in adolescent girls and non-pregnant women Czasopismo: Ginekologia Polska, 2020.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Cisek-Woźniak Angelika, Mruczyk Kinga, Wójciak Rafał W.
Physical activity and dietary supplementation intake among postmenopausal women Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2020.
www.researchgate.net

2019

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Kędzia Witold.
Comparison of dietary behaviour of a selected student population as regards their influence on fertility Czasopismo: Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology Szczegóły: 2019 ; 46 (3)
ceog.imrpress.com

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Kędzia Witold.
The role of obesity and environmental factors such as diet and physical activity in the etiopathogenesis of fertility disorders Czasopismo: Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Szczegóły: 2019 ; 46 (4)
ceog.imrpress.com

2018

Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan.
The impact of physical activity during pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes Czasopismo: Ginekologia Polska, Szczegóły: 2018 ; 89 (2)
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał Wojciech, Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata
The impact of pollution on the mental health of the population. Journal of Medical Science. 2018 ; 87 (3)
jms.ump.edu.pl

Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał.
The occurrence of zearaleone in food and its effect on fertility disorders. Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Szczegóły: 2018 ; XI

2016

(Red. Kinga Mruczyk) Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne:
bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 2. Red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytliński. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2016, 331 s. ISBN 978-83-65096-49-4

2015

Mruczyk Kinga: Mikotoksyny - zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W: Bezpieczeństwo zdrowotne
– ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. T. 1. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2015, s. 153-165 4 pkt. rozdział

2013

Mizgier M., Mruczyk Kinga.
Wpływ stylu życia na zapobieganie oraz leczenie cukrzycy typu 2. Gospodarka globalna Technologia Społeczeństwo, Wydawnictwo UE Poznań, 2013, wydanie I: 316-323.

2013

Mruczyk Kinga, Jeszka J.:
Oceny poziomu zanieczyszczeń mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z terenu województwa lubuskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna – XLVI, 2013, 1: 89 – 95.
ptfarm.pl

Mruczyk Kinga, Jeszka J.:
Porównanie zawartości ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w produktach zbożowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Nauka Przyroda Technologie, 2013, 7, 3: 48.
npt.up-poznan.net

Mruczyk Kinga, Jeszka J.:
“Assessment of deoxynivalenol contamination of cereals grain and cereals collected from organic and conventional cultivation”, Journal of Ecology and Health, XVII, 2013, 2 (96).

Konferencje – wystąpienia i plakaty naukowe na konferencjach

2020

Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał, Mizgier Małgorzata.
Tytuł oryginału: /Streszczenie/ Aflatoxin B1 and ochratoxin a level in infant formulae and baby foods marketed in Poland
7th International Conference on Nutrition and Growth. 27-29 August, 2020. Virtual Conference

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika.
Dietary and lifestyle modifications as a treatment of premenstual sydrome in adolescent girls
7th International Conference on Nutrition and Growth. 27-29 August, 2020. Virtual Conference

Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał.
Occurrence and safety evaluation of dietary intake of deoxynivalenol in cereal-based baby foods collected from Polish retail market 7th International Conference on Nutrition and Growth. 27-29 August, 2020. Virtual Conference

2019

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika.
Maternal diet and gestational diabetes mellitus development.
6th International Conference on Nutrition and Growth. Valencia, Spain, March 7-9, 2019.

2018

Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak A.:
Rola otyłości i czynników środowiskowych, takich jak dieta i aktywność fizyczna w etiopatogenezie zaburzeń płodności.
I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r.

Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak A., Mizgier M., Wójciak R.:
Obecność zearaleonu w żywności i jej wpływ na patogenezę nowotworów złośliwych.
I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r. (wystąpienie wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych)

2017

Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: Nutritional habits of the selected group of students and the risk of infertility.
10th European Federation Assiociations of Dieticians (EFAD) Conference. Rotterdam, the Netherrlands, September 29-30, 2017. Abstracts.

Wójciak R., Tomczak E., Mruczyk Kinga:
The assessment of nutritional habits in eating disorders elderly woman.
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia, Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r.

Mruczyk Kinga, Wójciak R., Mizgier M.:
Występowanie alternatywnych form odżywiania u kobiet w ciąży.
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia, Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r.

Mizgier M., Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka G., Jeszka J..
Tytuł: Eating habits of young women and the risk of fertility problems
4th International Conference on Nutrition & Growth. Amsterdam, the Netherrlands, March 2-4, 2017.

2016

Mruczyk Kinga, Mizgier M.:
Czynniki ryzyka, prewencja i leczenie zespołu metabolicznego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo Zdrowotne –Ujęcie interdyscyplinarne. pt.: „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń -zdrowie, życie, dorastanie i starzenie się”,
13-15.04.2016r., Giżycko, Polska.

2015

Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk Kinga:
Health-conscious attitudes of girls in the reproductive age in terms of obesity prevention, fertility and obstetric complications - preliminary report. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć?,
17-19 września 2015 r. Białystok, Polska.

Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga:
Postawa prozdrowotna dziewcząt w okresie prokreacyjnym w aspekcie profilaktyki otyłości, zaburzeń płodności i powikłań położniczych - doniesienie wstępne.V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć?
Białystok, 17-19 września 2015 r. [Białystok, 2015] s. 88-89.

Art

Pierwsza wizyta?

Obszerny wywiad żywieniowy (zawiera on pytania na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków i suplementów, planu dnia, aktywności fizycznej, ilości snu, itp.)

Czytaj więcej

Konsultacja online

Do osób które nie mogą skorzystać z usług stacjonarnych, kieruję ofertę online. Dzięki niej w prosty i wygodny sposób możemy przeprowadzić Twoją analizę oraz określic cele.

Sprawdź